1. بازدید انفرادی یا موزه حشرات را  به سبد خرید اضافه کنید.
  2. به سبد خرید رفته و تسویه حساب را انتخاب کنید.
  3. پس از پر کردن فیلد های مربوطه و خواندن قوانین، ثبت سفارش را زده  و  وارد مرحله پرداخت می شوید.
  4. در صورتی که پرداخت با موفقیت انجام شد، بر روی دانلود بلیط کلیک کرده و بلیط مورد نظر را دانلود نمایید

 ارائه کد سفارش بلیط الزامی است

بازدید: 3897