بازدید اساتید و محققان

بازدید اساتید و محققان

تماس بگیرید

بازدید اساتید و محققان از باغ ملی گیاه شناسی ایران

بازدیدهای انفرادی

بازدید انفرادی

۱۰,۰۰۰ تومان

بازدید از فضای دلنشین باغ گیاه شناسی ملی ایران به صورت انفرادی

بازدید بازنشستگان

بازدید بازنشستگان

تماس بگیرید

این مجموعه بازدید قابل استفاده برای کلیه افراد با کارت بازنشستگی و یا گروه‌های بازنشستگان است صندوق بازنشستگی است

بازدیدهای بین المللی

بازدید بین الملل

تماس بگیرید

این مجموعه بازدید قابل استفاده برای کلیه افراد و اتباع خارجی می باشد.

بازدید دانش آموزی

بازدید دانش آموزی

تماس بگیرید

بازدید از مناطق مختلف باغ گیاه‌شناسی با توضیحاتی مرتبط با مطالب کتاب درسی هر پایه

بازدید دانشجویی

بازدید دانشجویی

تماس بگیرید

بازدید از قطعات مختلف باغ گیاهشناسی با توضیحاتی تخصصی متناسب با گروه بازدید کننده

بازدید سازمان ها و نهادها

بازدید شرکت ها و سازمان ها

تماس بگیرید

این مجموعه بازدید قابل استفاده برای کارکنان کلیه موسسات، ارگانها و شرکت ها می باشد

بازدیدهای گروهی

بازدید گروهی

تماس بگیرید

این مجموعه بازدید قابل استفاده برای کلیه افراد اعم می باشد، NGOها، انجمن ها و سایر افراد می باشد

بازدیدهای انفرادی

بازدید موزه حشرات

تماس بگیرید

بازدید بیش ۳۰۰۰۰ گونه حشرات در موزه حشرات باغ گیاه شناسی به همراه بازدید از باغ گیاه شناسی