حراج!

بازدیدهای انفرادی

بازدید موزه حشرات

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان 50% تخفیف

بازدید بیش ۳۰۰۰۰ گونه حشرات در موزه حشرات باغ گیاه شناسی به همراه بازدید از باغ گیاه شناسی این سفارش مستلزم خرید بلیط بازدید از باغ گیاهشناسی  می باشد!    

حراج!

بازدیدهای انفرادی

بازدید انفرادی

۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان 34% تخفیف

بازدید از فضای دلنشین باغ گیاه شناسی ملی ایران به صورت انفرادی لطفا قبل از خرید حتما قوانین بازدید از باغ را مشاهده فرمایید