بازدید موزه حشرات

۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

50% تخفیف

بازدید بیش ۳۰۰۰۰ گونه حشرات در موزه حشرات باغ گیاه شناسی

به همراه بازدید از باغ گیاه شناسی

این سفارش مستلزم خرید بلیط بازدید از باغ گیاهشناسی  می باشد!

به دلیل عملیات ضدعفونی، بازدید از موزه حشرات از روز یکشنبه ۹۷/۲/۲ به مدت ۷۲ ساعت امکان پذیر نمی باشد.

 

 

غیر فعال می باشد