جشنواره پاییزی گل های داوودی در باغ گیاه شناسی ملی ایران

سومین دوره جشنواره ” گل های داوودی ” از تاریخ ۲۵ مهر ۹۷ الی ۲۵ آبان ماه ۹۷ در باغ گیاه‌شناسی ملی برگزار خواهد شد .

منتظر حضور گرمتان هستیم .

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور محرابی
آمار بازدید : 1,031