جشنواره گلابگیری در باغ گیاهشناسی ملی ایران 

جشنواره گلابگیری باغ گیاهشناسی که از ۲۱ فروردین ۹۷ در باغ گیاهشناسی آغاز شده است ، منتظر حضور شما بازدید کنندگان عزیز می باشد.

زمان پایان جشنواره ۲۶ اردیبهشت .

 

 

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور محرابی
آمار بازدید : 668