پیگیری اشیاء گمشده در باغ

بازدیدکنندگان گرامی

 

بدینوسیله به استحضار می‌رساند درصورت مفقود شدن وسایل و اشیاء خودر در محوطه باغ به نشانی ایمیل

herasat@rifr-ac.ir 

مراجعه فرمایند. همکاران این اداره با شما تماس و هماهنگ خواهند کرد

اداره حراست موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دسته ها :

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور محرابی
آمار بازدید : 667